NADTEMELJNI ZIDOVI U FAZI IZGRADNJE


BETONIRANJE AB PLOČE CRKVE


KROVIŠTE CRKVE


UNUTRAŠNJOST CRKVE-PREZBOTERIJ
 
Župna crkva Sv.Ante Zadar-Smiljevac

Ukupna investicija 12.500.000,00 kn

...Opis radova
  Kako se radi o izgradnji novog objekta sakralno-stambenog karaktera,na objektu su se izvodili svi radovi, od građevinskih (zemljani, betonski, arm. betonski, zidarski, tesarski, pokrivački) do zanatskih radova (limarski, stolarski, bravarski, aluminijska bravarija, keramičarski, kamenoklesarski, parketarski... )
  Najsloženiji dio posla bio je izvođenje AB vertikalne i horizontalne konstrukcije građevine koju čine obodni armirano-betonski zidovi složenih (zaobljenih) ploha deb. 30 cm., AB kosa ploča u osam krovnih ploha, kasetirani AB stropovi, te zvonik.
  Radovima na gradilištu rukovodio je ing. Boris Novoselić.
POGLED NA ZVONIK I AB PLAŠT CRKVE

 
...Opći podaci
  Pastoralni centar župe sv. Antuna Padovanskog lociran je na sjeverozapadnom dijelu gradskog predjela Smiljevac u Zadru.
Svi prostori raspoređeni su u tri osnovne funkcionalne cjeline: stambeni, pastoralni i crkvu s dvorištem u sredini.
  Crkva je dvoetažna građevina s podrumom i prizemljem. U podrumu je kripta, kućno sklonište, sanitarna grupa, prostor zvonika i strojarnica.
Zvonik je zasebna cjelina, stubištem povezana sa svim etažama građevine.
  Pastoralni prostori grupirani su oko atrija u prizemnoj etaži.
  Na prvom katu stambeno-poslovnog dijela građevine nalaze se stambene jedinice (stanovi časnih sestara).
  Na drugom katu, odnosno galeriji, nalazi se stan župnika, kapelana i apartman za goste.

JUGOISTOČNO PROČELJE


JUGOZAPADNO PROČELJE


 
design by ZadarWeb