POGLED NA ŠETNICU I RIMSKE TABERNE


POGLED NA PLATO


KAMENI MASIVI PLATOA
 
Šetnica Š.K. Benje- II faza i forum

Ukupna investicija 3.800.000,00 kn

...Opis radova
  Cijeli zahvat podijeljen je u tri prostorna elementa: šetnica, plato i taberne.
  Na samoj šetnici radovi su započeli skidanjem dotrajalog kamenog popločanja nakon čega je izveden tamponski sloj i armirano-betonska podloga, na koju su položene kamene ploče od "Bračkog bijelog" kamena tip VESELJE u suhi cementni mort.
  Plato je višlje kote nivelete, a izveden je kamenim popločanjem, masivima i balustrama, a sve od "Bračkog bijelog" kamena tip VESELJE.
  Rad na tabernama sastojao se od rekonstrukcije i konzervacije obodnih i unutarnjih kamenih zidova priklesanim kamenom kakav je zatečen na postojećem ziđu, dok su podovi obrađeni mješavinom krupnog riječnog granulata i vapnenog morta.
  U opseg zahvata ušla je rekonstrukcija stubišta i terase zvonika katedrale koji čini jednu od fasada platoa i foruma.


POGLED S TRGA OPATICE ČIKE-CRKVE SV.MARIJE
 
...Opći podaci
  Drugi dio Šetnice zajedno s trgom (platoom) ima ishodište na sjecištu rimske glavne uzdužne ulice (decumanus maximus) i glavne poprečne (cardo maximus) gdje se nekad nalazilo javno središte gradskog života - forum koji je tu podignut u rasponu od druge polovine I. do početka III. st., odnosno danas na potezu između Trga opatice Čike i crkve sv. Marije i kompleksa sv. Stošije i Foruma.
  Osnovna namjena, zajedno s prvim dijelom, je komunikacija između glavnog gradskog šetališta Kalelarge i Rive.PLATO NOĆUPOGLED NA KOMPLEKS SV. STOŠIJE


 
design by ZadarWeb