DEMONTIRANO SJEVERNO KRILO


MONTAŽA STROPNE KONSTRUKCIJE

 
Kneževa Palača

Ukupna investicija 15.000.000,00 kn

...Opis radova
  Radovi faksimilske obnove rađeni su prema arhivskoj dokumentaciji, unaprijed snimljenim detaljima i mjerama, fotogrametriji te projektnim i statičkim rješenjima.
  Prva faza radova na Kneževoj palači bazirala se na demontaži kompletnog sjevernog krila i otucanja svih unutarnjih i vanjskih obloga od žbuke uz dokumentiranje svih karakterističnih detalja te povlačenje romaničkog zida visine 11 m s otklonom od 45 cm.
  Druga faza obnove uključuje izgradnju demontiranog sjevernog krila, injektiranje svih kamenih i opečnih zidova, stupova i svodova, izradu svih novih drvenih stropnih i podnih konstrukcija (uz prekrajanje starih sačuvanih elemenata) sidrenih inox armaturom, pokrivanje krovnih ploha kupom kanalicom, montažu novih i tašeliranih kamenih šembrana, balkonskih ploča i kamene obloge (sokla)......


IZRADA DRVENOG KROVIŠTA SJEVERNOG KRILA

 
...Opći podaci
  Kneževa palača nalazi se na jugoistočnoj strani stare gradske jezgre (poluotoka), a na zapadnoj strani kompleksa namjesništva kojeg čini zajedno s Providurovom palačom.
  Najstariji djelovi Palače potječu još iz XIII. stoljeća sa sačuvanim arhitektonskim elementima romaničkog stila.
Renesansnu strukturu sastavljenu od tri stambena krila i unutrašnjeg dvorišta s trijemovima i cisternom, koja se do danas zadržala, stekla je još u XV. stoljeću, dok je u XVI. st. preoblikovana u manirističkom stilu.
  Velikom obnovom koja se izvodila od 1804. do 1807. g., prema projektu zadarskog inženjera Frane Zavorea, stekla je svoj klasicistički izgled.
  Unutrašnjost građevine bila je u više navrata bogato ukrašavana zidnim štukaturama od početka XIX. st. do posljednje sačuvane faze s početka XX. st.
  Palača je teško oštećena početkom Domovinskog rata, što je ujedno i razlog njene kompletne obnove.


MONTAŽA ELEMENATA KAMENOG KROVNOG VJENCA SJEVERNOG KRILADETALJ TESARSKE VEZE PREPRAVLJENIH STARIH GREDA


 
design by ZadarWeb