FONTANA U FAZI RADA


STANJE KUPOLE PRIJE ZAHVATA


MUL U FAZI SANACIJE 
Fontana i mul

Ukupna investicija 3.800.000,00 kn

...
Opis radova
Zbog mnogih oštećenja na kupoli i stupovima, nužno je bilo statički konsolidirati građevinu.
Nakon otucanja sve žbuke i reški kamenih stupova i zidova, prišlo se injektiranju temelja stupova, zidova i lukova te kupole koja je nakon injektiranja dodatno ojačana s tri obruča od INOXA promjera 12 mm.
Prilikom otucanja žbuke sa kupole pojavila se potreba za zamjenom velikog broja starih opeka novima.
Nakon konsolidacije cijelog objekta kupola Fontane je obrađena teramineral žbukom s vanjske i unutarnje strane.


DETALJI KAMENE PLASTIKE


NATPISANA PLOČA IZ 1546
 
...Opći podaci
  Fontana ili zdenac izgrađena je 1546. g., a služila je za opskrbu vodom brodova i mjesnog stanovništva. Nalazi se na obali gradske četvrti Arbanasi uz šetalište Kolovare.
  Kružna je građevina presvođena kupolom od opeke promjera 880 cm, a visine od poda do vrha kupole 795 cm.
  Zidni plašt Fontane je na dijelu prema moru perforiran sa stupovima i lukovima, a zid prema kopnu zidan je pun, od priklesanog kamena.
  Stupovi su zidani od fino klesanog kamena. U sredini Fontane nalazi se zdenac u obliku nepravilnog osmerokuta.
  Ispred Fontane nastavlja se kameno popločenje mula koji s Fontanom sačinjava jedinstvenu cjelinu.


POGLED S MORA (JUGOISTOK)


POGLED S PLAŽE (ISTOK)


POGLED S MULA
 
design by ZadarWeb