STARA KROVNA KONST.


NOVA KROVNA KONST.


NOVA KROVNA KONST.


REMENATE ROGOVA K. K.


PODASKANA KROVNA K.


SVOD KUPOLE


PODASKANA KROVNA K. APSIDE
 
Kapela Sv. Dimitrija

Ukupna investicija 10.000.000,00 kn

...Opis radova
  Kapela i uz nju prigrađeni trijem obnovljena je metodom faksimilne rekonstrukcije, a na temelju originalnih arhivskih nacrta i arhitektonskih snimaka zatečenog stanja na građevini.
  Nakon prikupljanja svih potrebnih snimaka (razne profilacije, bravarije, žbuke, zatege, drvene konstrukcije...), prišlo se demontažama i rušenju što obuhvaća otucanje sve vanjske i unutarnje žbuke, demontažu nosivih čeličnih šina, čeličnih zatega, limenog pokrova metalnih ograda, stolarije, drvene konstrukcije, svodova od opeke...
  Vanjski i unutarnji zidovi, zajedno s profiliranim vijencima i svim ukrasima obrađeni su finom žbukom "TERAMINERAL", sve krovne plohe, kupole pokrivene su cinkotit limom, stolarija u objektu izvedena je od ariša s profilacijama na osnovu dokumentiranih snimaka.
  Od radova na konstrukciji objekta važno je napomenuti: statičku konsolidaciju vanjskih kamenih zidova, zidova tambura, kupole i podkupole injektiranjem EMACO mortom, zamjenu svih čeličnih profila (nosivih šina) novim, zidanje urušenih svodova, ugradnja inox zatega kroz cijeli presjek objekta, ugradnju karbonskih vlakana tip "KARBONIAR" po obodu tambura, natezanje (povlačenje) nosivih zidova trijema koji su imali otklon od vertikalne osi (oko 40 cm) i izradu novih drvenih konstrukcija svih krovova i kupole.

INOX ZATEGE


NOVE ČELIČNE ŠINE
 
...Opći podaci
  Jedan od rijetkih arhitektonskih primjera neoklasicističke gradnje ne samo u Zadru već i u čitavoj Dalmaciji.
  Kompleks liceja Sv. Dimitrija građen je početkom stoljeća (1901.g. do 1906.g.), a projektirao ga je bečki arhitekt Karl Susan.
  Kapela s južnim trijemom jedina je građevina koja je pripadala liceju.
  Objekt je kvadratnog tlocrtnog oblika dim. 18,5 x 18,5 m. Nad kvadratnim tlocrtom podiže se kupola s tamburom unutarnjeg promjera 9,0 m, visine 27 m.
Teret kupole prenosi se sistemom svodova od opeke na osam jakih kamenih prstenasto postavljenih stupova i veoma jake obodne zidove od kvalitetnog kamena.
  Unutarnja kupola je također iz opeke, a cijeli objekt temeljen je na betonskoj ploči deb. 80 cm.


LIMENI POKROV KUPOLE


GRUBA OBRADA PROFILACIJA NA TAMBURU


UKRASNI ELEMENTI OKO TAMBURA


DIO UNUTARNJEG PROFILIRANOG VIJENCA


ZAVRŠNI RADOVI NA KUPOLI
 
design by ZadarWeb